Δεκατέσσερις νεκρές γλώσσες και η προφορά τους! (video)


0.00-αρχαία Αιγυπτιακή (3.100-332 π.Χ.)
0.17-Λατινική (753 π.Χ. 467 μ.Χ.)
0.56-γλώσσα των Σουμερίων (4.000-2.000 π.Χ.)
3.54-γλώσσα των Αχαιμενιδών (550-330 π.Χ.)
1.18-γλώσσα των Αζτέκων (1.100-1.533 μ.Χ.)
1.33-αρχαία Ελληνική (800 π.Χ.-600 μ.Χ.)
1.53-γλώσσα των Βικινγκ (800 π.Χ.-1.066 μ.Χ.)
2.15-γλώσσα των Μάγια (2.000 π.Χ.-1.700 μ.Χ.)
2.37-Χεττιτική (1.600-1178 π.Χ.)
3.10-Ασσυριακή (1813-612 π.Χ.)
3.25-γλώσσα των Ακκαδαίων (2.334-2154 π.Χ.)
4.10-Κελτική (517 π.Χ.-100 μ.Χ.)
4.28-αρχαία Αρμενιακή (860-590 π.Χ.)
4.45-αρχαία Τουρκική (552 π.Χ.-744 μ.Χ.)
Philomαtheia 30 Μαΐου 2020

0 comments

weekly inspo