Αναρτήσεις

Ποιός κατέστρεψε τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας; (διάψευση του Γίββωνα, Σεράπειον, πόλεμοι Αυρηλιανού-Ζηνοβίας)

Ποιός κατέστρεψε την Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας; (μαρτυρία των αρχαίων πηγών)