Αναρτήσεις

Διόφαντος ο Αλεξανδρεύς - Ο πατέρας της άλγεβρας

Υπατία: Η πρώτη γυναίκα επιστήμονας της Θετικής διανόησης - Το μίσος και η θανάτωση απ’ τους Χριστιανούς