Αναρτήσεις

Eduardo Galeano «Oι μέρες αφηγούνται» | Τί είναι “λέξη”;

Τριαντάφυλλο

Κειμενική επιμέλεια εργασιών, ομιλιών, διαφημίσεων κ.α. (ΔΩΡΕΑΝ εκτίμηση)

Άποψη έχει όποιος δεν έχει γνώση

Γραμματικά γένη και σεξισμός: γλωσσολογία, ιστορία, φεμινισμός

Σχέσεις Ελλάδας - Ινδονησίας (πολιτική, βυζαντινή αγιογραφία κ.ά.)

Οβιδίου ‘Μεταμορφώσεις’ Απόλλων και Δάφνη (Θ. Παπαγγελής)