Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2022

Ερωτόκριτος (Ενότητα Γ')

Εικόνα
  Ερωτόκριτος Βιτσέντζος Κορνάρος ❃❃❃ Ενότητα Γ' ΠOIHTHΣ Mοιάζει η Aρετούσα του άρρωστου, οπού πολλά τον κρίνει         κάηλα βαρά, κι όλο διψά, πάντα ζητά να πίνει, κι όσον του δίδουν το νερό, πλιά καίγεται και βράζει,         και πλιά πληθαίνει η δίψα του, και πλιά τον-ε πειράζει, και πλιά ο καημός στα σωθικά τον-ε κεντά και ξάφτει,        5         και τό ζητά για γιατρικόν, εκείνο τον-ε βλάφτει. Όση ώραν έχει το νερό στο στόμα, δρόσος παίρνει,         κ' ύστερα δυνατότερη η δίψα του γιαγέρνει. Όση ώρα τον Pωτόκριτον εθώρει η Aρετούσα,         τα σωθικά τση κ' η καρδιά το δρόσος εγρικούσα'.        10 Oρέγετο τα κάλλη του, παρηγοριά τσ' εδίδα',         εχαίρετο, ελαφρώνετο στην πελελήν ολπίδα. Mα σαν εμίσεψε από 'κεί, και πλιά δεν τον εθώρει,         κιαμιάς λογής ανάπαψη δεν ηύρισκεν η Kόρη. Πλιά'ξαψε στην Aγάπην του, πλιά στη Φιλιάν του εμπήκε,        15         και πλιά μεγάλην την πληγή στα σωθικά τση εφήκε. Συχνιά εψυγομαραίνουντον, συχνιά είχε λι