Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (ΔΦΑ)

Πολύ συνοπτικά, το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο είναι η απεικόνιση των φωνημάτων (των φθόγγων, των “ήχων) όλων των γλωσσών του κόσμου. Δεν αφορά ούτε τον τρόπο γραφής κάθε γλώσσας (καθώς πολλές γλώσσες δεν έχουν καν σύστημα γραφής) ούτε μέσο συνεννόησης όλων των ομιλητών του κόσμου.
Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο καταγραφής κάθε εκφωνήματος από οποιαδήποτε γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους γλωσσολόγους, τους επιστήμονες που μελετούν συστηματικά το φαινόμενο γλώσσα, καθώς, πολλές φορές, υπάρχει ανάγκη μελέτης δεδομένων περισσότερων γλωσσών, άγνωστων σε αυτούς. Συγκεκριμένα, αποτελεί εργαλείο του κλάδου που ονομάζεται Φωνητική, η οποία μελετά τις πραγματώσεις κάθε φθόγγου της εκάστοτε γλώσσας.

Για παράδειγμα, ο ήχος α όπως στην άρπα, στο ΔΦΑ καταγράφεται ως a. Ο ήχος θ όπως στο θέατρο, καταγράφεται ως θ. Αν δηλαδή θα θέλαμε να αποδώσουμε τη λέξη θάλασσα στο ΔΦΑ, θα γράφαμε /θalasa/ (η θέση του τόνου είναι ακριβώς πριν από τη συλλαβή που τονίζεται, δηλαδή /'θalasa/. Το πραγματωμένο φώνημα, λέξη ή φράση τοποθετείται ανάμεσα σε καθέτους (/.../).

Αξίζει να σημειωθεί πως το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο δεν θεωρείται ολοκληρωμένο. Από τις 7.000 και πλέον γλώσσες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, μόνο ελάχιστες έχουν μελετηθεί συστηματικά, ώστε να μπορούν να γίνουν παρατηρήσεις στον τρόπο εκφοράς των φωνημάτων τους. Το ΔΦΑ συνεχώς ανανεώνεται, διορθώνεται και τροποποιείται.

Τα φωνήματα που έχει η ελληνική γλώσσα σημειώνονται παρακάτω (με κόκκινο τα βασικά, με μαύρο τα σπανιότερα):Pop Quiz: Μπορείς να ταιριάξεις κάθε σύμβολο με τον αντίστοιχο φθόγγο της ελληνικής;

◈◈◈

Δες ακόμα:

0 comments

weekly inspo