Αναρτήσεις

Η αριστοτελική προσέγγιση στη μελέτη της φύσης

Εγκώμιο Ερυξιμάχου περί έρωτος - Σύνδεση με την Εμπεδόκλεια θεώρηση

Τα 5 γένη του Ησιόδου | Η κατάπτωση της ανθρώπινης ηθικής

Ευθύνη και φταίξιμο: μια εκδοχή της αδικίας

Εμπεδοκλής ο Ακραγαντινός: κοσμογονία, φυσιολογία, θεολογία, πεπρωμένο