Αναρτήσεις

Οβιδίου ‘Μεταμορφώσεις’ Απόλλων και Δάφνη (Θ. Παπαγγελής)

Γλωσσικός δανεισμός: δύο παραδείγματα

Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (ΔΦΑ): Τί είναι;

Το γονιδίωμα και η γλώσσα: βίοι παράλληλοι

Γεωμετρία και σφαιρική αστρονομία στην πρώτη Ελληνική κοσμογονία | Σχέση με την πόλη - κράτος

Εγκώμιο Ερυξιμάχου περί έρωτος - Σύνδεση με την Εμπεδόκλεια θεώρηση