Αναρτήσεις

Τί σημαίνει ο όρος «νεκρή γλώσσα»; Τα αρχαία Ελληνικά είναι «ζωντανή» ή «νεκρή» γλώσσα;

Οι αρχαίοι Έλληνες προηγήθηκαν των Αιγυπτίων;

Αρχαιοελληνικές ονομασίες των ημερών και μηνών | Ετυμολογία τους σε σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες

Η ετυμολογία των ονομάτων των 12 μηνών