Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υπέρ αδυνάτου... καθηγητού

Εικόνα
Προϋπόθεση για ανάγνωση η εξής παραδοχή: ο καθηγητής δεν είναι ο μισητός, αμόρφωτος, απολίτιστος τύραννος που τείνουν άλλοι, οι πραγματικοί υπαίτιοι, να χαρακτηρίζουν.  (χρόνος ανάγνωσης: 9 λεπτά) Εικόνα από το bovary.com Το να είσαι καθηγητής είναι δύσκολο. Όχι τόσο λόγω της σωματικής κούρασης (που εύκολα κάποιος χειρώνακτας θα μπορούσε να προβάλει ως αντεπιχείρημα) αλλά λόγω του λειτουργήματος και του κοινωνικού ρόλου που ο καθηγητής ενστερνίζεται. Ο καθηγητής, όταν αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη για τους σωστούς λόγους , αντιμετωπίζει καθημερινά ψυχικά γρονθοκοπήματα, γυρίζει στο σπίτι σχεδόν αναίσθητος από απογοήτευση και αγανάκτηση. Και αυτό γιατί; Γιατί η κοινωνία έχει μάθει να επιρρίπτει ευθύνες σε κάθε άλλο παρά στον υπεύθυνο . Ο καθηγητής αναγκάζεται να μεταχειριστεί παιδιά κακομαθημένα, μόνα, πληγωμένα, ανασφαλή, αναγκάζεται να αναλάβει ρόλο γονέα (και πολλές φορές φίλου ή ψυχολόγου!) προκειμένου να σώσει όσο πιο αποτελεσματικά μπορεί, όσες περισσότερες παιδικές ψυχές γίνεται.

Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (ΔΦΑ): Τί είναι;

Εικόνα
Πολύ συνοπτικά, το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο είναι η απεικόνιση των φωνημάτων (των φθόγγων, των “ήχων ” ) όλων των γλωσσών του κόσμου. Δεν αφορά ούτε τον τρόπο γραφής κάθε γλώσσας (καθώς πολλές γλώσσες δεν έχουν καν σύστημα γραφής) ούτε μέσο “ συνεννόησης ”  όλων των ομιλητών του κόσμου. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο καταγραφής κάθε εκφωνήματος από οποιαδήποτε γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους γλωσσολόγους, τους επιστήμονες που μελετούν συστηματικά το φαινόμενο “ γλώσσα ” , καθώς, πολλές φορές, υπάρχει ανάγκη μελέτης δεδομένων περισσότερων γλωσσών, άγνωστων σε αυτούς. Συγκεκριμένα, αποτελεί εργαλείο του κλάδου που ονομάζεται Φωνητική , η οποία μελετά τις πραγματώσεις κάθε φθόγγου της εκάστοτε γλώσσας. Για παράδειγμα, ο ήχος “ α ”  όπως στην άρπα , στο ΔΦΑ καταγράφεται ως  “ a ” . Ο ήχος  “ θ ”  όπως στο θέατρο , καταγράφεται ως  “ θ ” . Αν δηλαδή θα θέλαμε να αποδώσουμε τη λέξη θάλασσα στο ΔΦΑ, θα γράφαμε /θalasa/ (η θέση του τόνου είναι ακριβώς πριν από τη συλλαβή που τονίζεται, δηλ

Πώς παρουσιάζεται η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στα τουρκικά σχολικά βιβλία

Εικόνα
Κατσουλάκης Θεόδωρος και Τσαντίνης Κώστας Το κείμενο που ακολουθεί είναι μετάφραση του τουρκικού σχολικού εγχειριδίου (Emin Oktay, Tarih, Lise: III, έκδ. 1988, σσ. 237-240) και καταδεικνύει τον τρόπο που διδάσκονται οι γείτονες την κοινή μας Ιστορία. Τα σχόλια  και οι υποσημειώσεις είναι των συγγραφέων Κατσουλάκου Θ.,Τσαντίνη Κ. από το βιβλίο τους “Προβλήματα Ιστοριογραφίας στα Σχολικά Εγχειρίδια των Βαλκανικών Κρατών. Επανάσταση του. ΄21, Βαλκανικοί Πόλεμοι. εκδ.  Εκκρεμές”  Η Ελληνική Επανάσταση και η ίδρυση του ελληνικού κράτους (1820-1829), κατά το Τουρκικό εγχειρίδιο “Οι Έλληνες 1 , οι οποίοι είχαν περισσότερα προνόμια 2 απ’ όλους τους χριστιανικούς λαούς που τελούσαν υπό οθωμανική κυριαρχία, ζούσαν κυρίως στην Ελλάδα 3 , στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου, στη Δυτική Μικρασία και στα παράλια της Προποντίδας και του Εύξεινου Πόντου, όπου ήταν εγκαταστημένοι σε πόλεις και κωμοπόλεις και ασχολούνταν με τις τέχνες και το εμπόριο και ιδιαίτερα με τη ναυτιλία. Οι Έλληνες είχαν υπ

Γιατί και πώς αλλάζουν οι γλώσσες;

Εικόνα
[1] , [2] , [3] , [4] Η γλωσσική μεταβολή συμβαίνει για συγκεκριμένους λόγους και με συγκεκριμένους τρόπους, ανάλογα με το πεδίο εξέτασης (φωνολογικό, λεξιλογικό, κ.ο.κ.). Υπάρχουν όμως κάποια γενικά χαρακτηριστικά της, μερικά από τα οποία είναι συνοπτικά τα εξής:   Τί δεν είναι η γλωσσική μεταβολή; Γλωσσικός προγραμματισμός Εξελικτική βιολογική διαδικασία  Έξωθεν, επιβαλλόμενη Σχετιζόμενη με αλλαγές στον τρόπο γραφής Τί είναι η γλωσσική μεταβολή;  Υποσυνείδητη εγκεφαλική συστηματοποίηση, απλοποίηση (αρχή της αναλογίας, γλωσσική οικονομία) λ.χ. συγχώνευση αρχαιοελληνικής Γ’ Κλίσης ουσιαστικών στην Α’ (πατήρ > πατέρας) Αναπόφευκτος επηρεασμός μέσω της γλωσσικής επαφής και του δανεισμού ( εσωτερικού και εξωτερικού ), συχνά σχετιζόμενος με την πολιτική και κοινωνική θέση της κοινότητας που μιλά μια γλώσσα (λ.χ. εξάπλωση της ελληνικής κατά την ελληνιστική περίοδο, της αγγλικής τον 20ο-21ο αι.) Γλωσσική γραμμικότητα, ευθεία ροή στο χρόνο Σε επίπεδο κοινοτήτων: i) τάση (υποσυνείδητη

Σημασιολογική Μεταβολή (παράδειγμα)

Εικόνα
[1] , [2] , [3], [4] Μία από τις λέξεις της Κοινής Νέας Ελληνικής που έχει αλλάξει τη σημασία της στο πέρας του χρόνου είναι η λέξη «κτήμα». Ενώ στην αρχαία ελληνική ο όρος  κτῆμα  δήλωνε την ιδιοκτησία  εν γένει (όπως και στη μεσαιωνική ελληνική ο όρος  χτήμα  με ανομοίωση τρόπου άρθρωσης [kt > xt], έφτασε στη νέα ελληνική να δηλώνει: a.         την ‘ιδιόκτητη έκταση καλλιεργήσιμης γης’, b.       ‘οτιδήπ οτε ανήκει στην κυριότητα ή στην κατοχή κάποιου’, c.        μεταφορικά για την  κατεκτημένη γνώση (η ύλη του μαθήματος έχει γίνει κτήμα των μαθητών ) [1] . Με βάση την κατηγοριοποίηση των σημασιολογικών μεταβολών του Meillet [2] η λέξη «κτήμα» ανήκει στην πρώτη κατηγορία ‘Επέκταση και Περιορισμός’, και συγκεκριμένα στον ‘Περιορισμό’. Αυτό συμβαίνει διότι η αρχική σημασία ‘ιδιοκτησία’ περιλάμβανε πλήθος αντικειμένων ( οικήματα, ζώα, πολύτιμα μέταλλα, χρήματα, δούλοι, χωράφια, βιβλία κ.ο.κ .), και στην πορεία το εύρος των σημασιών περιορίστηκε σε μία μόνο α πό τις αρχικές έ

Λεξιλογική Μεταβολή (παράδειγμα)

Εικόνα
[1] , [2], [3] , [4] Μια λέξη που δεν υπάρχει επίσημα στην Ελληνική γλώσσα αλλά χρησιμοποιείται άτυπα σε συγκεκριμένες συνθήκες, και με βάση φωνολογικούς / μορφολογικούς / σημασιολογικούς κανόνες μπορεί κάλλιστα να καθιερωθεί, είναι η λέξη « κλείδωστρο ». Μορφολογία : Ρήμα ‘κλειδώνω’ + Παραγωγικό Επίθημα ‘στρ’ + Κλιτικό Επίθημα ‘ο’ [κλείδ-ω-στρ-ο] Κατ’ αναλογίαν με άλλους σχηματισμούς (λ.χ. κλείστρο ). Σημασιολογία: «κάθε χειροπιαστή, μη ψηφιακή συσκευή που χρησιμεύει στο κλείδωμα ενός μηχανικού ή άλλου συστήματος». Τέτοιες συσκευές μπορεί να είναι από τις κλειδαριές και τους σύρτες των πορτών, και τους μοχλούς «άνω-κάτω / open - close στα συρόμενα παράθυρα αλουμινίου, μέχρι τα λουκέτα, τις ασφάλειες των ποδηλάτων κ.ο.κ. Πιθανή Προέλευση: Μέχρι πρόσφατα, για την σημασία της συγκεκριμένης λέξης υπήρχε η λέξη ‘κλείστρο’. Όταν αυτή άρχισε να μεταβάλλει τη σημασία της (εξάρτημα στα όπλα / φωτογραφικές μηχανές) η λέξη με την οποία περιγράφουμε τις συσκευές που χρησιμεύουν στο κλείδω

Πόσο τυχαία είναι τα γλωσσικά λάθη;

Εικόνα
[1], [2] , [3] , [4] (χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά) Ένα σύνηθες γλωσσικό “λάθος” της Κοινής Νέας Ελληνικής είναι η χρήση του όρου «κυκλοφοριακό» αντί για «κυκλοφορικό» όταν αναφερόμαστε στον ανθρώπινο οργανισμό, λ.χ. Η γιαγιά έχει πρόβλημα με το κυκλοφοριακό της . Ο λόγος που θεωρείται λάθος είναι σημασιολογικός (το πρώτο αφορά την συμφόρηση οχημάτων στους δρόμους, ενώ το δεύτερο το καρδιαγγειακό σύστημα του οργανισμού). Η διαφορά αυτή στη χρήση και την σημασία έγκειται στην αδιαφανή μορφολογική σύσταση ή/και ετυμολογική προέλευση των όρων. Συγκεκριμένα, το «κυκλοφοριακός» προέρχεται από την κυκλοφορία + ακός (κυκλ-ο-φορ-ιακό-ς), δηλ. το πρόβλημα που αφορά την κυκλοφορία του δρόμου , ενώ το «κυκλοφορικός» από το κύκλος + φορά (κυκλ-ο-φορ-ικό-ς), δηλ. το σύστημα εκείνο του οργανισμού που αφορά την κυκλική φορά/πορεία (ενν. του αίματος), από την καρδιά στα αγγεία και το αντίθετο . Οι ομιλητές φαίνεται να παραβλέπουν αυτόν τον διαχωρισμό πρώτον γιατί θα χρειαζόταν ειδική διδαχή για τον εντο

Ελληνικές σπουδές στη Βουλγαρία | Σύλλογοι και φορείς

Εικόνα
Οι Έλληνες της Βουλγαρίας (βουλγαρικά: гърци‎, Gǎrci) αποτελούν την τέταρτη μεγαλύτερη εθνική μειονότητα στη Βουλγαρία. Ο πληθυσμός τους ανέρχεται στα 3.935 άτομα σύμφωνα με την απογραφή του 2011, συμπεριλαμβανομένων των Σαρακατσάνων, των οποίων η βουλγαρική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει την ελληνική καταγωγή, απογράφοντάς τους ξεχωριστά. Υπολογίζονται σε περίπου 25.000 από ελληνικές οργανώσεις και περίπου 28.500 από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι τελευταίοι αριθμοί περιλαμβάνουν την κοινότητα των Σαρακατσάνων, τους απογόνους των Ελλήνων μεταναστών και άλλων Ελλήνων πολιτών που ζουν στη Βουλγαρία ως φοιτητές, επιχειρηματίες και άλλα. Σήμερα οι Έλληνες ζουν κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Σόφια και η Φιλιππούπολη, στην παράκτια ζώνη σε πόλεις όπως η Βάρνα, ο Πύργος και η Σωζόπολη αλλά και σε συμπαγείς αριθμούς στο Σλίβεν και το Κότελ. Ιστορία Ιστορικά, η παρουσία Ελληνικού πληθυσμού στη σημερινή Βουλγαρία χρονολογείται στον 7ο αιώνα π.Χ., όταν οι Μιλήσιοι και οι Δωριείς ίδρυσαν

Εγκώμιο Ερυξιμάχου περί έρωτος - Σύνδεση με την Εμπεδόκλεια θεώρηση

Εικόνα
Ο τρόπος με τον οποίο ο Ερυξίμαχος χτίζει την επιχειρηματολογία του στην απόπειρά του να εγκωμιάσει τον έρωτα στο Συμπόσιο του Πλάτωνα, ακολουθεί την τυπική δομή του ρητορικού λόγου (ή της επιχειρηματολογίας, με κατοπινότερους όρους). Η δομή αυτή περιλαμβάνει τον πρόλογο , στον οποίο εισαγόμαστε στις θέσεις του και μαθαίνουμε την οπτική από την οποία θα εξετάσει το φαινόμενο, το κυρίως μέρος , στο οποίο παρατίθενται τα παραδείγματα και η επιχειρηματολογία του, και τον επίλογο , στον οποίο κλείνει με ένα τελικό, συνοπτικό συμπέρασμα. Για το πρωτότυπο κείμενο και τη μετάφρασή του πάτα εδώ . Ο έρωτας και η ψυχή | από το Pinterest Συγκεκριμένα, ο λόγος αποτελείται από τα εξής μέρη, σύμφωνα με το παρακάτω σχεδιάγραμμα: Α)    Πρόλογος : «Δοκεῖ τοίνυν μοι… πρεσβεύωμεν τὴν τέχνην» ✧     Εισαγωγή: συμφωνία με τον Παυσανία αναφορικά με την διττή φύση του έρωτα ✧      Επισήμανση της ειδοποιούς διαφοράς μεταξύ των δύο: ο έρωτας οὐ μόνον ἐστὶν ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων αλλά καὶ πρὸς ἄ