Αναρτήσεις

Το γονιδίωμα και η γλώσσα: βίοι παράλληλοι

Γεωμετρία και σφαιρική αστρονομία στην πρώτη Ελληνική κοσμογονία | Σχέση με την πόλη - κράτος

Η Ιστορία της Αστρονομίας - Μέρος 4ο (αστρική δομή, διαστολή του σύμπαντος, Μεγάλη Έκρηξη, σχηματισμός των γαλαξιών κ.α.)

Αστρονόμοι της Αναγέννησης: Μπράχε, Νεύτων, Χάλεϋ, Κέπλερ κ.α. | Η ιστορία της Αστρονομίας - Μέρος 3ο