Αναρτήσεις

Διόφαντος ο Αλεξανδρεύς - Ο πατέρας της άλγεβρας

Ποιός κατέστρεψε τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας; (διάψευση του Γίββωνα, Σεράπειον, πόλεμοι Αυρηλιανού-Ζηνοβίας)

Υπατία: Η πρώτη γυναίκα επιστήμονας της Θετικής διανόησης - Το μίσος και η θανάτωση απ’ τους Χριστιανούς

Ποιός κατέστρεψε την Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας; (μαρτυρία των αρχαίων πηγών)