Αναρτήσεις

Τελέσιλλα: Η στρατηγός που χάρισε την νίκη στο Άργος το 494 π.Χ.

Υπατία: Η πρώτη γυναίκα επιστήμονας της Θετικής διανόησης - Το μίσος και η θανάτωση απ’ τους Χριστιανούς