Αναρτήσεις

Χρόνια πολλά, Ελλάδα!

Πώς παρουσιάζεται η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στα τουρκικά σχολικά βιβλία

O Εθνικός Ύμνος στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Το γονιδίωμα και η γλώσσα: βίοι παράλληλοι

Λεξιλογική Μεταβολή (παράδειγμα)

Η δύναμη του έρωτα στην Ερωφίλη (Δ’ 101-136)

Το γλυπτό του αρχαίου Έλληνα πυγμάχου στοιχειώνει ακόμα τους θεατές

Η Αθηναϊκή διάλεκτος πριν την Επανάσταση του 1821

Υπάρχουν “καλύτερες” και “χειρότερες” γλώσσες;