Αναρτήσεις

Νιμπελούγκεν | Έπη του Βορρά

Ποιός κατέστρεψε τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας; (διάψευση του Γίββωνα, Σεράπειον, πόλεμοι Αυρηλιανού-Ζηνοβίας)

Τί σημαίνει ο όρος «νεκρή γλώσσα»; Τα αρχαία Ελληνικά είναι «ζωντανή» ή «νεκρή» γλώσσα;

“Ασιανισμός” | Άγνωστες μορφές της ελληνικής γλώσσας