Αναρτήσεις

Τριστάνος και Ιζόλδη | Έπη του Βορρά

Νιμπελούγκεν | Έπη του Βορρά

Το εσωτερικό πορτραίτο στον Ερωτόκριτο

Γιατί και πώς αλλάζουν οι γλώσσες;

Το γονιδίωμα και η γλώσσα: βίοι παράλληλοι

“Εδώ περάσαμε τη ζωή μας, στερημένοι από αγαθά, ευχαριστημένοι ωστόσο… μια και είμαστε μαζί.”

Σημασιολογική Μεταβολή (παράδειγμα)

Λεξιλογική Μεταβολή (παράδειγμα)

Η δύναμη του έρωτα στην Ερωφίλη (Δ’ 101-136)

Η σκηνογραφία της “Βοσκοπούλας” (Alfred Vincent)